Kontaktperson

Hållbarhetsveckan i Egentliga Finland koordineras av:
Egentliga Finlands byar

Byaombud Tauno Linkoranta
044-303 9990
044-533 4750
tauno.linkoranta(at)vskylat.fi

Hållbarhetsveckan –
landsbygden som vägvisare

Specialsakkunnig
Nora Backlund
+358 (0)44 079 7079
nora.backlund@slf.fi

Media

Back to top of page